Libra 9

 

9.01     Vaknamen liggen vast in de datafile.

            Attesten van leerlingen zijn zichtbaar in het puntenboekje

            Verbetering Logfile

            Office 2007-ready

            Opstarten met Libra.exe: inschakelen van macro’s gebeurt automatisch

            Libra-online

            Datumformaat van de computer wordt gehanteerd

Splashscreen

Verfijning van het online-systeem